EDUCATION

ENGLISH

 • B2 – First Cambridge Certificate
  University of Cambridge
 • C1 – state language exam, general
  State Language School, Bratislava
 • C1 – state language exam, specialized–economics
  State Language School, Bratislava
 • C2 – state language exam, specialized – translation
  State Language School, Bratislava


GERMAN

 • C1 – state language exam, general
  State Language School, Bratislava
 • C2 – state language exam, specialized – translation
  State Language School, Bratislava

OTHER

 • Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov
  Expertízny a edukačný inštitút Bratislavskej vysokej školy práva, Bratislava

Comments are closed.