ADJECTIVES WORD ORDER / Poradie anglických prídavných mien

V slovenčine veľmi nerozmýšľame nad tým, v akom poradí ukladáme prídavné mená. Nie tak v angličtine!

Keď dávame za sebou viacero prídavných mien (adjektív), prechádzame postupne

  • od subjektívnych prívlastkov, čiže od nášho vlastného hodnotenia (vľavo)
  • objektívnym faktom (čo najbližšie k podstatnému menu – vpravo):

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady prídavných mien, spadajúcich pod jednotlivé ”kategórie“, podľa ktorých sa majú anglické prídavné mená vo vete ukladať:

Mnemotechnické pomôcky:

adjectives word order

alebo rýmovačka:

In my nice big flat
There’s an old round box
For my green swiss hat
And my woolly walking socks.

LINKY – teória:

LINKY – cvičenia:

  • vyberte správnu variantu: 01, 02, 03, 04, 05, 06,
  • napíšte v správnom poradí: 01, 02, 03,
  • klikaním na slová utvorte vety: 01,
  • rôzne typy cvičení v jednom: 01, 02,

» » » Ďalšie články o anglických prídavných menách hľadaj v rozbaľovacom zozname napravo,
kategória A*GRAMATIKA » Prídavné mená.