ENGLISH VERBS/ Anglické slovesá

Spomínate si na veselé slovenské časovanie z dielne pána Satinského?
1. osoba: budem bruk.
Zápor: nebudem bruk
Zosilnený zápor: a just nebudem bruk!

Ale teraz vážne. Porovnajme si slovesá v našej materčine a angličtine:

V slovenčine si vystačíme s 3 časmi (prítomný, minulý, budúci), v angličtine ich treba 12 (3 jednoduché, 3 perfektové, 6 priebehových). A to všetko majú na svedomí SLOVESÁ!

A fakt, že  tie dokonavé a nedokonavé slovesá v angličtine chýbajú. Po slovensky poviem lyžujem a lyžovávam, prípadne spieval som a zaspieval som, v AJ na to použijem vždy dva rôzne časy (aspekty) – priebehový a jednoduchý.

 

V angličtine poznáme tieto druhy slovies:

  • plnovýznamové – môžu stáť samostatne, nepotrebujú k sebe ďalšie sloveso.
    Delia sa na pravidelné a nepravidelné.
  • pomocné – spájajú sa s iným slovesom.
    Delia sa na vlastné pomocné slovesá a spôsobové slovesá.

LINKY:

TEÓRIA + CVIČENIA:

téma úroveň  článok / test
ALREADY, YET, STILL 3 INT článok TU
ALREADY, YET, STILL 3 INT test TU
BE – tvary v prít. čase 1 ELEM test TU
BE + infinitív 4 UPPER-INT článok TU
BE/BEING 3 INT článok TU
BE/BEING 3 INT test TU
COULD 2 PRE-INT článok TU
čas – dôležitosť 1 2 PRE-INT článok TU
čas – dôležitosť 2 2 PRE-INT článok TU
čas minulý x predminulý 1 2 PRE-INT test TU
čas minulý x predminulý 2 2 PRE-INT test TU
čas minulý x predprítomný 2 PRE-INT test TU
čas nereálny 4 UPPER-INT článok TU
čas nereálny 4 UPPER-INT test TU
čas predprítomný x minulý 2 PRE-INT test TU
čas predprítomný x minulý 1 3 INT test TU
čas predprítomný x minulý 2 3 INT test TU
časy budúce 1 ELEM článok TU
časy budúce 2 PRE-INT článok TU
časy budúce – čas budúci priebehový 3 INT článok TU
časy budúce – GOING TO 2 PRE-INT článok TU
časy budúce – WILL x GOING TO 1 ELEM test TU
časy minulé – jednoduchý 2 PRE-INT článok TU
časy minulé – jednoduchý x priebehový 2 PRE-INT test TU
časy minulé – priebehový 2 PRE-INT článok TU
časy minulé – slovesá nepravidelné 1 ELEM test TU
časy minulé a predminulé (poviedka) 3 INT test TU
časy predbudúce – jednoduchý 4 UPPER-INT článok TU
časy predbudúce – priebehový 4 UPPER-INT článok TU
časy predminulé – jednoduchý 3 INT článok TU
časy predminulé – priebehový 3 INT článok TU
časy predminulé a minulé (poviedka) 3 INT test TU
časy predprítomné  – väzba k prítomnosti 1 ELEM článok TU
časy predprítomné – jednoduchý 1 ELEM článok TU
časy predprítomné – jednoduchý 2 PRE-INT článok TU
časy predprítomné – jednoduchý x priebehový 3 INT test TU
časy predprítomné – priebehový 3 INT článok TU
časy predprítomné – v kontexte 2 PRE-INT článok TU
časy predprítomný – YET, ALREADY, STILL 3 INT článok TU
časy prítomné – jednoduchý 1 ELEM článok TU
časy prítomné – priebehový 1 ELEM článok TU
časy prítomné – priebehový 2 PRE-INT článok TU
časy prítomné – všetky – jednoduchý x priebehový – 1 2 PRE-INT test TU
časy prítomné – všetky – jednoduchý x priebehový – 2 2 PRE-INT test TU
časy prítomné – všetky – jednoduchý x priebehový 1 1 ELEM test TU
časy prítomné – všetky – jednoduchý x priebehový 2 1 ELEM test TU
časy prítomné – všetky – teória 4 UPPER-INT test TU
časy rozprávačské 3 INT článok TU
časy všetky (R.E.M.) 3 INT test TU
DARE 3 INT článok TU
DAŤ SI NIEČO UROBIŤ 3 INT článok TU
EŠTE – already, yet, still 3 INT test TU
EŠTE x UŽ 3 INT článok TU
gerundium 3 INT článok TU
gerundium – terminológia 4 UPPER-INT test TU
gerundium vs infinitív 1 2 PRE-INT test TU
gerundium vs infinitív 2 3 INT test TU
gerundium vs infinitív 3 3 INT test TU
GET – dať si niečo urobiť 3 INT článok TU
GOING TO 2 PRE-INT článok TU
HAVE 1 ELEM článok TU
HAVE 1 ELEM článok TU
HAVE – dať si niečo urobiť 3 INT článok TU
HAVE – prehľady 1 ELEM prehľad TU
HAVE sth DONE 3 INT test TU
konjunktív 4 UPPER-INT článok TU
LAY vs LIE 3 INT test TU
MAY 2 PRE-INT článok TU
MAYBE vs MAY BE 2 PRE-INT článok TU
MIGHT 2 PRE-INT článok TU
NECHAŤ (5x inak) 2 PRE-INT článok TU
NECHAŤ (5x inak) 2 PRE-INT test TU
nie a nie – WILL/WON’T 3 INT článok TU
particípium 4 UPPER-INT článok TU
particípium – terminológia 4 UPPER-INT test TU
rod trpný 2 PRE-INT článok TU
rod trpný 2 PRE-INT test TU
rod trpný 4 UPPER-INT článok TU
rod trpný x činný 3 INT test TU
SHALL 4 UPPER-INT článok TU
SHOULD 2 PRE-INT článok TU
slovesá dynamické a stavové 2 PRE-INT článok TU
slovesá ergatívne 4 UPPER-INT článok TU
slovesá frázové 2 PRE-INT článok TU
slovesá frázové – dôležitosť 2 PRE-INT článok TU
slovesá modálne 2 PRE-INT článok TU
slovesá modálne – MAY, MIGHT 2 PRE-INT článok TU
slovesá modálne – minulý tvary 3 INT článok TU
slovesá modálne – minulý tvary 1 3 INT test TU
slovesá modálne – opisy 2 PRE-INT článok TU
slovesá modálne – WOULD / COULD / SHOULD 2 PRE-INT článok TU
slovesá nepravidelné 1 ELEM článok TU
slovesá nepravidelné 1 ELEM test TU
slovesá nepravidelné 1 ELEM test TU
slovesá nepravidelné 1 ELEM test TU
slovesá nepravidelné 1 ELEM test TU
slovesá nepravidelné 2 PRE-INT článok TU
slovesá nepravidelné 2 PRE-INT test TU
slovesá nepravidelné 2 PRE-INT test TU
slovesá nepravidelné 2 PRE-INT test TU
slovesá nepravidelné 2 PRE-INT test TU
slovesá nepravidelné 2 PRE-INT test TU
slovesá nepravidelné 2 PRE-INT test TU
slovesá nepravidelné 3 INT test TU
slovesá nepravidelné 3 INT test TU
slovesá nepravidelné 3 INT test TU
slovesá nepravidelné 3 INT test TU
slovesá nepravidelné 3 INT test TU
slovesá nepravidelné 3 INT test TU
slovesá nepravidelné 4 UPPER-INT test TU
slovesá nepravidelné 4 UPPER-INT test TU
slovesá nepravidelné 4 UPPER-INT test TU
slovesá nepravidelné – mapa seriálu 2 PRE-INT prehľad TU
slovesá nepravidelné – úvod 2 PRE-INT článok TU
slovesá nepravidelné – základné – zoznam 40 na tlač 1 ELEM pomôcka na tlač TU
slovesá nepravidelné – záverečný prehľad 3 INT článok TU
slovesá nepravidelné – zoznam 60 na tlač 2 PRE-INT pomôcka na tlač TU
slovesá performatívne 3 INT článok TU
slovesá pomocné – ale ja áno, ale ja nie 2 PRE-INT článok TU
slovesá pomocné – ale ja áno, ale ja nie 2 PRE-INT test TU
slovesá pomocné – SHALL 4 UPPER-INT článok TU
slovesá pomocné – WILL, WON’T, WOULDN’T 3 INT článok TU
spôsob rozkazovací 1 ELEM článok TU
STILL, ALREADY, YET 3 INT článok TU
STILL, ALREADY, YET 3 INT test TU
terminológia – gerundium / particípium 4 UPPER-INT test TU
UŽ x EŠTE 3 INT článok TU
väzba predmetu s infinitívom 2 PRE-INT článok TU
verb patterns 4 UPPER-INT článok TU
verb patters – gerundium vs infinitív 1 2 PRE-INT test TU
verb patters – gerundium vs infinitív 2 3 INT test TU
verb patters – gerundium vs infinitív 3 3 INT test TU
WILL x GOING TO test 1 ELEM test TU
WOULD 2 PRE-INT článok TU
WOULD – opakované deje v minulosti 3 INT článok TU
WOULD LIKE 1 ELEM článok TU
WOULD LIKE 1 ELEM test TU
YET, ALREADY, STILL 3 INT test TU