DOMA NAJLEPŠIE?

Po slovensky vravíme, že „všade dobre, doma najlepšie„,

Angličania povedia „East, (or) West, home’s best„, prípadne „There is no place like home

a Nemci čosi ako „ob Osten oder Westen, daheim ist es am besten„.

Čítať viac

ZÁPOR V NEMČINE – Verneinung, Negation

V nemčine môžeme zápor vyjadriť niekoľkými spôsobmi, rovnako ako v slovenčine. 1/ NEIN – nie Bist du müde? → Nein, ich bin nicht müde. Gehst du heute nach Hause? → Nein, ich bleibe hier. 2/ NICHT – ne- Pomocou slovíčka nicht popierame sloveso a stojí hneď za ním. Vo vete býva často na konci, pri … Čítať viac

PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

Časovanie slovies v nemčine si rozdelíme na pravidelné a nepravidelné slovesá. Povieme si aj tvary pomocných slovies haben a sein. A. ČASOVANIE PRAVIDELNÝCH (slabých) SLOVIES Slovenský neurčitok sa končí na -ť (pracovať), nemecký väčšinou na -(e)n (arbeiten, segeln, meistern). Pri časovaní odtrhneme koncovku neurčitku, čím dostaneme kmeň slovesa a k nemu pridávame koncovku danej osoby. … Čítať viac

NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY (Michal Dvorecký – Gudrun Mücke)

(Eastone Books 2012. 248 strán. Príloha MP3 CD. Brožované.

 Nemčina pre opatrovateľky je určená pre ľudí pracujúcich v rakúskych alebo nemeckých rodinách ako opatrovateľky či opatrovatelia. Je vhodná je samoukov aj návštevníkov špeciálnych prípravných kurzov. Je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť úplní začiatočníci aj pokročilí používatelia jazyka. Každá lekcia je venovaná určitej téme spojenej s opatrovaním seniorov, pričom zastúpené sú najdôležitejšie okruhy:

  • rodina a domácnosť,
  • nakupovanie,
  • jedlo a varenie,
  • ľudské telo
  • choroby a starostlivosť o chorého človeka

Čítať viac

DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE / Skloňovanie nemeckých prídavných mien

Prídavné meno bližšie určuje podstatné meno, ku ktorému patrí. Pri jeho skloňovaní v nemčine nás zaujíma rod, číslo a pád podstatného mena a tiež jeho umiestnenie, a síce či sa nachádza v prísudku/doplnku alebo prívlastku, prípadne či je pred ním člen a aký. Takže sa buď neskloňuje, alebo sa deklinuje silno, slabo alebo zmiešane. V … Čítať viac

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

Rozkazovací spôsob sa používa na vyjadrenie výzvy, rozkazu, prosby, napomenutia, či varovania.

JEDNOTNÉ ČÍSLO – 2. osoba

Tvoríme ho pridaním koncovky –e ku kmeňu slovesa.
Osobné zámeno du vypúšťame.
Kmeň vytvoríme:

  1. odtrhnutím koncovky –(e)n od neurčitku alebo
  2. odtrhnutím koncovky –st.

    Čítať viac