Category Archives: N *** DEEN DEUTSCH

DEKLINATION VON NOMEN / Skloňovanie nemeckých podstatných mien

V nemčine rozpoznávame 3 typy skloňovania: A. silné B. slabé C. zmiešané

Posted in Podstatné mená | Tagged , | Komentáre vypnuté na DEKLINATION VON NOMEN / Skloňovanie nemeckých podstatných mien

WECHSELPRÄPOSITIONEN / Nemecké predložky s 3. a 4. pádom

V nemčine je skupina predložiek, ktoré sa viažu buď s datívom (3. pád) alebo akuzatívom (4. pád). Používajú sa ako predložky miesta alebo času.

Posted in Predložky | Tagged | Komentáre vypnuté na WECHSELPRÄPOSITIONEN / Nemecké predložky s 3. a 4. pádom

DOMA NAJLEPŠIE?

Po slovensky vravíme, že “všade dobre, doma najlepšie“, Angličania povedia “East, (or) West, home’s best“, prípadne “There is no place like home“ a Nemci čosi ako “ob Osten oder Westen, daheim ist es am besten“.

Posted in Literatúra, Literatúry | Komentáre vypnuté na DOMA NAJLEPŠIE?

ZÁPOR V NEMČINE – Verneinung, Negation

V nemčine môžeme zápor vyjadriť niekoľkými spôsobmi, rovnako ako v slovenčine. 1/ NEIN – nie Bist du müde? → Nein, ich bin nicht müde. Gehst du heute nach Hause? → Nein, ich bleibe hier. 2/ NICHT – ne- Pomocou slovíčka … Continue reading

Posted in Zápor | Tagged , , , , , , , | Komentáre vypnuté na ZÁPOR V NEMČINE – Verneinung, Negation

PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

Časovanie slovies v nemčine si rozdelíme na pravidelné a nepravidelné slovesá. Povieme si aj tvary pomocných slovies haben a sein. A. ČASOVANIE PRAVIDELNÝCH (slabých) SLOVIES Slovenský neurčitok sa končí na -ť (pracovať), nemecký väčšinou na -(e)n (arbeiten, segeln, meistern). Pri … Continue reading

Posted in Prítomný čas | Tagged , , | Komentáre vypnuté na PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

PERSONALPRONOMEN – Osobné zámená

Zámenami vo vete nahrádzame osobu, skupiny alebo vec/veci. V nemeckej vete musíte byť podmet vždy vyjadrený – buď podstatným menom, vlastným menom alebo zámenom.

Posted in Zámená | Tagged , , | Komentáre vypnuté na PERSONALPRONOMEN – Osobné zámená

NEMECKÁ VÝSLOVNOSŤ

Pravidlá nemeckej výslovnosti sú jednoduché a stačí naučiť sa základné pravidlá. Tabuľku nemeckej výslovnosti (e Aussprache) nájdete nižšie.

Posted in Výslovnosť | Tagged , | Komentáre vypnuté na NEMECKÁ VÝSLOVNOSŤ

NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY (Michal Dvorecký – Gudrun Mücke)

(Eastone Books 2012. 248 strán. Príloha MP3 CD. Brožované.  Nemčina pre opatrovateľky je určená pre ľudí pracujúcich v rakúskych alebo nemeckých rodinách ako opatrovateľky či opatrovatelia. Je vhodná je samoukov aj návštevníkov špeciálnych prípravných kurzov. Je zostavená tak, aby sa … Continue reading

Posted in Učebnice pre samoukov | Tagged , | Komentáre vypnuté na NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY (Michal Dvorecký – Gudrun Mücke)

DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE / Skloňovanie nemeckých prídavných mien

Prídavné meno bližšie určuje podstatné meno, ku ktorému patrí. Pri jeho skloňovaní v nemčine nás zaujíma rod, číslo a pád podstatného mena a tiež jeho umiestnenie, a síce či sa nachádza v prísudku/doplnku alebo prívlastku, prípadne či je pred ním … Continue reading

Posted in Prídavné mená | Tagged , , | Komentáre vypnuté na DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE / Skloňovanie nemeckých prídavných mien

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

Rozkazovací spôsob sa používa na vyjadrenie výzvy, rozkazu, prosby, napomenutia, či varovania. JEDNOTNÉ ČÍSLO – 2. osoba Tvoríme ho pridaním koncovky –e ku kmeňu slovesa. Osobné zámeno du vypúšťame. Kmeň vytvoríme: odtrhnutím koncovky –(e)n od neurčitku alebo odtrhnutím koncovky –st.

Posted in Slovesá | Tagged , , , , | Komentáre vypnuté na ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ