Category Archives: N*GRAMATIKA

DEKLINATION VON NOMEN / Skloňovanie nemeckých podstatných mien

V nemčine rozpoznávame 3 typy skloňovania: A. silné B. slabé C. zmiešané

Posted in Podstatné mená | Tagged , | Komentáre vypnuté na DEKLINATION VON NOMEN / Skloňovanie nemeckých podstatných mien

WECHSELPRÄPOSITIONEN / Nemecké predložky s 3. a 4. pádom

V nemčine je skupina predložiek, ktoré sa viažu buď s datívom (3. pád) alebo akuzatívom (4. pád). Používajú sa ako predložky miesta alebo času.

Posted in Predložky | Tagged | Komentáre vypnuté na WECHSELPRÄPOSITIONEN / Nemecké predložky s 3. a 4. pádom

ZÁPOR V NEMČINE – Verneinung, Negation

V nemčine môžeme zápor vyjadriť niekoľkými spôsobmi, rovnako ako v slovenčine. 1/ NEIN – nie Bist du müde? → Nein, ich bin nicht müde. Gehst du heute nach Hause? → Nein, ich bleibe hier. 2/ NICHT – ne- Pomocou slovíčka … Continue reading

Posted in Zápor | Tagged , , , , , , , | Komentáre vypnuté na ZÁPOR V NEMČINE – Verneinung, Negation

PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

Časovanie slovies v nemčine si rozdelíme na pravidelné a nepravidelné slovesá. Povieme si aj tvary pomocných slovies haben a sein. A. ČASOVANIE PRAVIDELNÝCH (slabých) SLOVIES Slovenský neurčitok sa končí na -ť (pracovať), nemecký väčšinou na -(e)n (arbeiten, segeln, meistern). Pri … Continue reading

Posted in Prítomný čas | Tagged , , | Komentáre vypnuté na PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

PERSONALPRONOMEN – Osobné zámená

Zámenami vo vete nahrádzame osobu, skupiny alebo vec/veci. V nemeckej vete musíte byť podmet vždy vyjadrený – buď podstatným menom, vlastným menom alebo zámenom.

Posted in Zámená | Tagged , , | Komentáre vypnuté na PERSONALPRONOMEN – Osobné zámená

NEMECKÁ VÝSLOVNOSŤ

Pravidlá nemeckej výslovnosti sú jednoduché a stačí naučiť sa základné pravidlá. Tabuľku nemeckej výslovnosti (e Aussprache) nájdete nižšie.

Posted in Výslovnosť | Tagged , | Komentáre vypnuté na NEMECKÁ VÝSLOVNOSŤ

DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE / Skloňovanie nemeckých prídavných mien

Prídavné meno bližšie určuje podstatné meno, ku ktorému patrí. Pri jeho skloňovaní v nemčine nás zaujíma rod, číslo a pád podstatného mena a tiež jeho umiestnenie, a síce či sa nachádza v prísudku/doplnku alebo prívlastku, prípadne či je pred ním … Continue reading

Posted in Prídavné mená | Tagged , , | Komentáre vypnuté na DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE / Skloňovanie nemeckých prídavných mien

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

Rozkazovací spôsob sa používa na vyjadrenie výzvy, rozkazu, prosby, napomenutia, či varovania. JEDNOTNÉ ČÍSLO – 2. osoba Tvoríme ho pridaním koncovky –e ku kmeňu slovesa. Osobné zámeno du vypúšťame. Kmeň vytvoríme: odtrhnutím koncovky –(e)n od neurčitku alebo odtrhnutím koncovky –st.

Posted in Slovesá | Tagged , , , , | Komentáre vypnuté na ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

DAS PASSIV / Trpný rod v nemčine

Trpný rod sa v nemčine používa oveľa častejšie ako v slovenčine. Používame ho vtedy, keď je dôraz na činnosti, nie na osobe, ktorá ju vykonáva. Činiteľ nás nezaujíma,  nie je dôležitý alebo známy, prípadne je zrejmý. Aj chceme činiteľa deja predsa len … Continue reading

Posted in N*GRAMATIKA, Slovesá | Tagged , | Komentáre vypnuté na DAS PASSIV / Trpný rod v nemčine

DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE nach den Pronomen/ Skloňovanie nemeckých príd. mien po zámenách

Koncovky nemeckých prídavných mien po neurčitých zámenách/číslovkách atď. bez použitia člena. JEDNOTNÉ ČÍSLO ako po určitom člene – der, die, das aller derjenige derselbe dieser jener jeder mancher solcher welcher ako po neurčitom člene – ein, eine, ein ein solcher/solch … Continue reading

Posted in Prídavné mená | Tagged , | Komentáre vypnuté na DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE nach den Pronomen/ Skloňovanie nemeckých príd. mien po zámenách