COMPOUND NOUNS / Anglické zložené podstatné mená

V angličtine niekedy nasleduje viac podstatných mien za sebou – hovoríme o zložených podstatných menách. Prvá časť zloženého podstatného mena modifikuje alebo bližšie určuje druhú. TVORBA ZLOŽENÝCH PODSTATNÝCH MIEN: podst. meno + podst. meno bus stop, fire-fly, football príd. meno + podst. meno blackboard, software sloveso + podst. meno washing machine predložka + podst. meno … Čítať viac

DIRECT AND INDIRECT OBJECT / Priamy a nepriamy podmet v angličtine

PORADIE 2 PREDMETOV VO VETE

V anglickej vete môžu byť 2 predmety:

  • priamy (direct object) v 4. páde a
  • nepriamy (indirect object) v 3. páde.

Porovnajte si nasledujúce vety v SJ a AJ.
V prvej je predmet v 4. páde vyjadrený podstatným menom, v druhej zámenom .

Čítať viac

GENDER IN ENGLISH / Rod v angličtine

Prečo je v slovenčine bezpohlavná kniha  a dievča je to, hoci je ženského pohlavia?
Lebo slovenčina má nelogický gramatický rod a ten sa treba pracne naučiť s každým slovíčkom.

Angličania v tom majú so svojím prirodzeným rodom jasno:

  • osoba mužského pohlavia je he (male/masculine),
  • osoba ženského pohlavia je she (female/feminine),
  • všetko ostatné, životné (zvieratá) i neživotné (veci), je it.

    Čítať viac