SPECIAL PASSIVE STRUCTURES / Zvláštne trpné konštrukcie v angličtine

Ak pri anglickom trpnom rode trpíte, hrozí, že vaše utrpenie sa po prečítaní tohto článku ešte trochu zväčší, lebo v angličtine môžeme naraziť aj na tieto zvláštne pasívne konštrukcie: IT IS SAID THAT → XY is SAID TO Ide vlastne o to, že v angličtine môžeme jedno a to isté vyjadriť dvoma spôsobmi. Napr. vetu „ľudia hovoria … Čítať viac

PASSIVE VOICE / Trpný rod v angličtine

Trpný rod sa v angličtine používa v oveľa väčšej miere ako v slovenčine. Do slovenčiny ho väčšinou prekladáme činným rodom. Pri trpnom rode sa dôraz kladie na činnosť, nie na to, kto ju vykonáva. TVORENIE: sloveso TO BE v príslušnom čase + minulé príčastie plnovýznamového slovesa (= 3. tvar) Samotné sloveso je vo všetkých časoch … Čítať viac

PRONUNCIATION OF -ED ENDING / Výslovnosť koncovky -ed

V jednoduchom minulom čase (Past Simple) sa môže koncovka -ed vyslovovať troma spôsobmi: [d] – po vyslovených znelých spoluhláskach (voiced consonants) okrem -d [B, DŽ/dƷ, G, H, V, W, Y, Z] – po [L, M, N, NG/ŋ, R] – po všetkých samohláskach (vowel sounds) [A, E, I, O, U] » » » robbed, judged, tagged, … Čítať viac

ENGLISH VERBS/ Anglické slovesá

Spomínate si na veselé slovenské časovanie z dielne pána Satinského? 1. osoba: budem bruk. Zápor: nebudem bruk Zosilnený zápor: a just nebudem bruk! Ale teraz vážne. Porovnajme si slovesá v našej materčine a angličtine: V slovenčine si vystačíme s 3 časmi (prítomný, minulý, budúci), v angličtine ich treba 12 (3 jednoduché, 3 perfektové, 6 priebehových). … Čítať viac