Category Archives: Zámená

ANOTHER, THE OTHER(S) – iný, druhý/í, ďalší

Tieto slovíčka môžeme používať ako: prídavné meno – vtedy stoja pred podstatným menom, zámeno – vtedy podstatné meno nahrádzajú.

Posted in Prídavné mená, Zámená | Tagged , , , | Komentáre vypnuté na ANOTHER, THE OTHER(S) – iný, druhý/í, ďalší

DIRECT AND INDIRECT OBJECT / Priamy a nepriamy podmet v angličtine

PORADIE 2 PREDMETOV VO VETE V anglickej vete môžu byť 2 predmety: priamy (direct object) v 4. páde a nepriamy (indirect object) v 3. páde. Porovnajte si nasledujúce vety v SJ a AJ. V prvej je predmet v 4. páde … Continue reading

Posted in Podstatné mená, Slovosled, Zámená | Tagged , , , | Komentáre vypnuté na DIRECT AND INDIRECT OBJECT / Priamy a nepriamy podmet v angličtine

GENDER IN ENGLISH / Rod v angličtine

Prečo je v slovenčine bezpohlavná kniha tá a dievča je to, hoci je ženského pohlavia? Lebo slovenčina má nelogický gramatický rod a ten sa treba pracne naučiť s každým slovíčkom. Angličania v tom majú so svojím prirodzeným rodom jasno: osoba mužského … Continue reading

Posted in A * GRAMATIKA, Podstatné mená, Zámená | Tagged , , , | Komentáre vypnuté na GENDER IN ENGLISH / Rod v angličtine

DEMONSTRATIVE PRONOUNS / Anglické ukazovacie zámená

Mamy nás naučili, že je neslušné ukazovať na niekoho prstom, radšej sa máme vyjadrovať slovne. V angličtine “ukazujeme” na veci zámenami: Zámenami this / that poukazujeme na bližšie veci/osoby, these / those používame pre tie vzdialenejšie.

Posted in Zámená | Tagged , , | Komentáre vypnuté na DEMONSTRATIVE PRONOUNS / Anglické ukazovacie zámená

INDEFINITE PRONOUNS / Anglické neurčité zámená

POPIS: Označujú niečo, čo nie je bližšie špecifikované, určité množstvo alebo časť celku. Dôležité je ich rozlišovanie pri počítateľných a nepočítateľných podstatných menách. POUŽITIE: Často vytvárajú zložené tvary so some- a any-:

Posted in Zámená | Tagged , | Komentáre vypnuté na INDEFINITE PRONOUNS / Anglické neurčité zámená

POSSESSIVE PRONOUNS / Anglické privlastňovacie zámená

Čítala skúsenosť učiteľky, ktorá prišla učiť do Trnavy. Prvých niekoľko mesiacov bola udivená, koľko svedkov Jehovových tam žije, veď predtým počula, že Trnava je silne katolícka a volajú ju Slovenský Rím! Z úst svojich žiakov totiž často počula: jehova mama, … Continue reading

Posted in Zámená | Tagged , | Komentáre vypnuté na POSSESSIVE PRONOUNS / Anglické privlastňovacie zámená

PERSONAL PRONOUNS / Anglické osobné zámená

Anglické osobné zámená majú len dva tvary – podmetový a predmetový. Zo 6 slovenských pádov sa 1. vyjadrí pomocou podmetového tvaru, zvyšných 5 využíva predmetový tvar a prípadne predložky.

Posted in Zámená | Tagged , , | Komentáre vypnuté na PERSONAL PRONOUNS / Anglické osobné zámená

ENGLISH PRONOUNS / Anglické zámená

The teacher asked a student, “John, name two pronouns.” John, who suddenly woke up, said, “Who, me?” 🙂 V angličtine poznáme nasledujúce druhy zámen: personal / osobné, possessive / privlastňovacie, indefinite / neurčité demonstrative / ukazovacie

Posted in Zámená | Tagged , | Komentáre vypnuté na ENGLISH PRONOUNS / Anglické zámená