DIRECT AND INDIRECT OBJECT / Priamy a nepriamy podmet v angličtine

PORADIE 2 PREDMETOV VO VETE

V anglickej vete môžu byť 2 predmety:

  • priamy (direct object) v 4. páde a
  • nepriamy (indirect object) v 3. páde.

Porovnajte si nasledujúce vety v SJ a AJ.
V prvej je predmet v 4. páde vyjadrený podstatným menom, v druhej zámenom .

Čítať viac

GENDER IN ENGLISH / Rod v angličtine

Prečo je v slovenčine bezpohlavná kniha  a dievča je to, hoci je ženského pohlavia?
Lebo slovenčina má nelogický gramatický rod a ten sa treba pracne naučiť s každým slovíčkom.

Angličania v tom majú so svojím prirodzeným rodom jasno:

  • osoba mužského pohlavia je he (male/masculine),
  • osoba ženského pohlavia je she (female/feminine),
  • všetko ostatné, životné (zvieratá) i neživotné (veci), je it.

    Čítať viac

DEMONSTRATIVE PRONOUNS / Anglické ukazovacie zámená

Mamy nás naučili, že je neslušné ukazovať na niekoho prstom, radšej sa máme vyjadrovať slovne. V angličtine „ukazujeme“ na veci zámenami:

Zámenami this / that poukazujeme na bližšie veci/osoby, these / those používame pre tie vzdialenejšie.

Čítať viac

POSSESSIVE PRONOUNS / Anglické privlastňovacie zámená

Čítala skúsenosť učiteľky, ktorá prišla učiť do Trnavy. Prvých niekoľko mesiacov bola udivená, koľko svedkov Jehovových tam žije, veď predtým počula, že Trnava je silne katolícka a volajú ju Slovenský Rím! Z úst svojich žiakov totiž často počula: jehova mama, jehov tato, jehova babka. Až potom jej ktosi vysvetlil, že ide o miestne nárečie a … Čítať viac