AMERICAN ENGLISH PRONUNCIATION / Výslovnosť americkej angličtiny

american english pronunciationMätie vás, že niekto číta demand ako [di’ma:nd], kým iný ako [di’mæ:nd] a kladiete si otázku, ktoré je vlastne správne? Odpoveď je jednoduchá: výslovnosť americkej angličtiny (AE) sa líši od britskej (BE) a v tomto prípade tá prvá verzia pochádza od Brita, druhá od Američana. Aká je teda výslovnosť americkej angličtiny?

  • rotická, čo vlastne znamená, že R sa vyslovuje vždy, vo všetkých pozíciách,
    hard BE [ha:d] AE [har:d]
  • R je retroflexné: jazyk sa ohýba smerom dozadu a jeho špička sa nikde nedotýka vnútra úst.

Čítať viac

PRONUNCIATION OF -ED ENDING / Výslovnosť koncovky -ed

V jednoduchom minulom čase (Past Simple) sa môže koncovka -ed vyslovovať troma spôsobmi: [d] – po vyslovených znelých spoluhláskach (voiced consonants) okrem -d [B, DŽ/dƷ, G, H, V, W, Y, Z] – po [L, M, N, NG/ŋ, R] – po všetkých samohláskach (vowel sounds) [A, E, I, O, U] » » » robbed, judged, tagged, … Čítať viac

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET/ Medzinárodná fonetická abeceda

ANGLICKÉ A AMERICKÉ FONÉMY, MEDZINÁRODNÁ FONETICKÁ ABECEDA Prehľad britských a amerických foném aj s nahravkami nájdete na linku The sounds of English and the International Phonetic Alphabet (skrátene IPA). Vloženie anglického fonetického symbolu do textu Ak potrebujete do textu vložiť anglický fonetický symbol a nenašli ste ho vo funkcii „Vložiť symbol“ (pre MS Word), použite … Čítať viac

ENGLISH PRONUNCIATION / Výslovnosť angličtiny

Nám Slovákom pán Bernolák, mimochodom Trnafčan, vymyslel pravopis podľa zásady „Píš, ako počuješ“ a je nám sveta žiť. Ozaj, poznáte ten ftip, kde sa Bratislavčan pýta Trnavčana: „Počuj, a prečo vy Trnavčania dávate všade dz?“ Trnavčan sa zamyslí a potom sa spýta: „A dze šadze?“ 🙂 Problém nastáva, keď sa rozhodneme učiť po anglicky a … Čítať viac