COMPOUND NOUNS / Anglické zložené podstatné mená

V angličtine niekedy nasleduje viac podstatných mien za sebou – hovoríme o zložených podstatných menách. Prvá časť zloženého podstatného mena modifikuje alebo bližšie určuje druhú.

TVORBA ZLOŽENÝCH PODSTATNÝCH MIEN:

podst. meno + podst. meno bus stop, fire-fly, football
príd. meno + podst. meno blackboard, software
sloveso + podst. meno washing machine
predložka + podst. meno underground
podst. meno + sloveso sundown
podst. meno + predložka hanger-on
príd. meno + sloveso dry-cleaning
predložka + sloveso underworld

……sloveso                        +                  predložka                    drive-in

……podst. meno                 +                  príd. meno                  handful

PRAVOPIS

Tie sa v angličtine môžu písať troma spôsobmi:

  • ako jedno slovo:                      airport
  • ako dve slová:                         air bath
  • so spojovníkom (hyphenated):  air-conditioning.

hyphen /haifn/ = spojovník

Problém je, že niekedy ani samotný Angličania nevedia, ako sa určitá zloženina píše správne a musia sa pozrieť do slovníka – to radím aj Vám. Každopádne som sa stretla aj s prípadmi, keď som slovo našla napísané vo všetkých troch verziách, napr. airbag, air bag, air-bag…

PREKLAD ANGLICKÝCH ZLOŽENÝCH PODSTATNÝCH MIEN DO SLOVENČINY

Prvé podstatné meno môžeme preložiť ako prídavné meno (viď podnadpis Konverzia slovných druhov), niekedy je to len jedno slovo:

  • airport – letisko,
  • air bath – vzdušný kúpeľ,
  • air-conditioning – (vzdušná) klimatizácia, úprava vzduchu