HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE / Dejiny angličtiny

DEJINY ANGLIČTINY V SKRATKE

 

Britské ostrovy postupne osídľovali tieto kmene:

  • Kelti – Galovia, Briti a Belgovia (800-100 pr. Kr.)
  • Rimania – Claudius; Hadriánov múr (123 po Kr.)
  • Germáni – Anglovia, Sasi, Júti (5. st.)
  • Vikingovia (8.-10.st.) – 200 rokov
  • Normani (1066-1453) – 400-ročná nadvláda

* dvor – francúzština
* cirkev – latinčina
* prostý ľud – angličtina

 – ignorovali gramatické pravidlá
– nezaujímali ich vzory na časovanie či skloňovanie
anglická gramatika sa podstatne zjednodušila
– zmizlo všetko „nadbytočné“
– anglické slová stratili svoju ohybnosť

  •  koloniálna veľmoc (India, Amerika…)

 

ČLÁNKY: