DEMONSTRATIVE PRONOUNS / Anglické ukazovacie zámená

Mamy nás naučili, že je neslušné ukazovať na niekoho prstom, radšej sa máme vyjadrovať slovne. V angličtine „ukazujeme“ na veci zámenami:

Zámenami this / that poukazujeme na bližšie veci/osoby, these / those používame pre tie vzdialenejšie.

ČLÁNKY:

CVIČENIA (klikni na poradové číslo testu):

this/that – napíš správny tvar: 01, 02.

these/these – vyber správny tvar: 01,

this/that/these/ those

  • napíš správny tvar: 01, 02, 03, 04,
  • vyber správny tvar: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
  • napíš vetu v mn. č.: 01,
  • vyber, napíš: 01,

this is / these are

  • napíš správny tvar: 01,