DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE nach den Pronomen/ Skloňovanie nemeckých príd. mien po zámenách

Koncovky nemeckých prídavných mien po neurčitých zámenách/číslovkách atď. bez použitia člena.

JEDNOTNÉ ČÍSLO

ako po určitom člene – der, die, das

 • aller
 • derjenige
 • derselbe
 • dieser
 • jener
 • jeder
 • mancher
 • solcher
 • welcher

ako po neurčitom člene – ein, eine, ein

 • ein solcher/solch ein
 • irgendein
 • kein
 • manch ein
 • welch ein
 • privlastňovacie zámená (mein, dein, sein…)

MNOŽNÉ ČÍSLO:

E (ako po nulovom člene)
» napr. einige neue Studenten

 • andere
 • ein paar
 • einige
 • etliche (zast.)
 • mehrere
 • viele                                           
 • verschiedene
 • wenige
 • základné číslovky (ein, zwei, drei…)

E(N) (ako po určitom alebo nulovom člene) – dvojtvar

» napr. manche neue(n) Studenten

 • irgend(welche)
 • manche    
 • sämtliche
 • solche                                       

-N (ako po die)

» alle neuen Studenten

 • alle
 • beide
 • diejenigen
 • diese 
 • dieselben    
 • jene
 • keine
 • privlastňovacie zámená (mein, dein, sein…)

»»» Ďalšie články o nemčine na DEEN Deutsch hľadaj vpravo v jednotlivých kategóriach v rozbaľovacom zozname pod N*