DIRECT AND INDIRECT OBJECT / Priamy a nepriamy podmet v angličtine

PORADIE 2 PREDMETOV VO VETE

V anglickej vete môžu byť 2 predmety:

  • priamy (direct object) v 4. páde a
  • nepriamy (indirect object) v 3. páde.

Porovnajte si nasledujúce vety v SJ a AJ.
V prvej je predmet v 4. páde vyjadrený podstatným menom, v druhej zámenom .

Daj mi tú knihu. Daj mi ju.
Give me the book. Give it to me.

Slovenčina:
poradie je rovnaké: najprv 3. pád (datív), potom 4. pád (akuzatív).

Angličtina:
Ak je daná vec vyjadrená podstatným menom,
poradie predmetov je: najprv 3. pád (komu? me), potom 4. pád (čo? the book)

Ak použijeme pre vec zámeno,
poradie predmetov je iné ako v slovenčine: najprv 4. pád (čo? it), potom predložkový 3. pád (komu? to me).
Niektoré slovesá sú bez predložky, napr.  give, help, promise, show, tell.

Cvičenia:

  • Doplňte vetu v správnom poradí: 01, 02,
  • opravte vety: 01, 02, 03,
  • je podčiarknutý výraz priamy alebo nepriamy predmet? : 01,