-ED and -ING ADJECTIVES / Anglické prídavné mená končiace na -ED a -ING

Prítomné príčastie (končiace na -ing) a minulé príčastie (končiace na -ed) sa môže používať vo funkcii prídavného mena. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Ak medzi nimi nerozlišujete a bez rozmyslu vyhlásite, že ste exciting (vzrušujúci) a the movie was excited (vzrušený), zrejme sa Vám okrem nadvihnutého obočia ujde aj pobavené pousmiatie.

Ako to teda je?

  • koncovka –ED sa používa pre ľudí, ich pocity, názory a dôvody.
    I am tired. He is frightened. They are confused.
     
  • koncovka –ING sa používa najmä pre veci, situácie, osoby.
    The trip is tiring. The look is frightening. The map is confusing.

ALE POZOR, napr.:

I was bored. Nudil som sa. (Doslova: Bol som unudený.)
I was boring. Bol som nudný. (doslova: Bol som nudiaci.)

 ZOZNAM

najbežnejších dvojíc prídavných mien na -ed a -ing:

Veľmi všeobecne povedané majú prídavné mená na –ed v SJ koncovku –,
a tie, ktoré sa končia na –ing, sa v SJ končia na –ci. Nie vždy to však platí.

VIDEÁ:

CVIČENIA:

Vyber správnu alternatívu: 01, 02, 03, 04, 05, 06,

» » » Ďalšie články o anglických prídavných menách hľadaj v rozbaľovacom zozname napravo,
kategória A*GRAMATIKA » Prídavné mená.