ENGLISH HOMOPHONES / Anglické homofóny

Before her wedding, a young bride got more and more nervous about the wedding ceremony so she went to see the minister. He reassured her by pointing out that the ceremony was quite simple.
„You enter the church and walk up the AISLE (ail). The groom will be waiting for you at the ALTAR (o:ltə). Everyone will then sing a HYMN (him)  to start the ceremony,“ said the minister. „Just remember the order and everything will be fine.“

On their wedding day, the bride remembered the order and arrived alongside the groom muttering to herself, „AISLE, ALTAR, HYMN, AISLE ALTER, HYMN“ – or as the horrified groom thought he heard, “I’ll alter him!” (o:ltə = alter = zmeniť)

(bride – nevesta, minister – duchovný, reassure – opätovne uistiť, ceremony – obrad, hymn – cirkevná pieseň, order – poradie, groom – ženích, horrified – zdesený)

Tak toto mali na svedomí anglické homofóny. Same pronunciation – different spelling. Rovnako sa vyslovujú, ale píšu sa inak a aj ich význam je iný. V texte ich treba vedieť graficky rozlíšiť.

Problémy môžu spôsobovať aj odlišné akcenty, kvôli ktorým je ťažké zostaviť spoľahlivý zoznam homofónov: v danom regióne sa totiž môžu slová čítať odlišne.

Príklady homofónov:

  • /rait/   write – right – rite,
  • /mi:t/  meat – meet,
  • /tu:/    too – two,
  • /hiə/   here – hear,
  • /si:/    sea – see

Anglické homofóny spôsobujú problém aj nepočujúcim, ktorí čítajú z úst: „K mnohým zvukom existuje v angličtine typický vizuálny vzor tváre. Napríklad zvuk ‚n´ vyzerá výrazne odlišne od zvuku ,k´. Ale iné zvuky sú homofóny – artikulujú sa podobným spôsobom a na tvári a ústach vyzerajú rovnako. Polovica anglických slov má svoje homofóny , čo je jeden z dôvodov, prečo je čítanie z pier také ťažké.“ Zdroj

Prečítajte si dojímavý príbeh, kde hlavnú úlohu zohráva dvojica homofónov – The Puppy Size.

Linky:

Testy: