IMPROVE YOUR PRONUNCIATION / Zlepšite si anglickú výslovnosť so SitePal

1. Vyberte jazyk, prípadne ostatné okienka.
2. Napíšte do prvého okienka slovo alebo celú vetu.
3. Kliknite na „Say It“