INDEFINITE PRONOUNS / Anglické neurčité zámená

POPIS: anglické neurčité zámená
Označujú niečo, čo nie je bližšie špecifikované, určité množstvo alebo časť celku.
Dôležité je ich rozlišovanie pri počítateľných a nepočítateľných podstatných menách.

POUŽITIE:
Často vytvárajú zložené tvary so some- a any-:

anglické neurčité zámená

ZOZNAM:

jednotné číslo:

 • anybody, anyone
 • anything
 • another
 • each – každý (z viacerých)
 • either – buď,
 • every, everybody, everyone,
 • everything
 • neither – ani (jeden), žiadny (z dvoch)
 • nobody, no one, none – nikto
 • nothing
 • one,
 • somebody, – one
 • something

množné číslo:

 • both – obidvaja
 • few – málo
 • many – mnohí
 • several – niekoľko

jednotné alebo množné číslo:

 • all, any, most, none, other, some, the other(s)

ROZLIŠOVANIE:

 • all x everybody – podstatné meno all v množnom čísle často nahrádzame s everybody.
 • each x every – do SJ prekladáme obidve ako každý, v AJ medzi nimi rozlišujeme. Each znamená každý z konkrétneho počtu, every všeobecne všetkých.
 • someone x somebody

LINKY teória:
kliknutím na názov sa článok otvorí

CVIČENIA:
kliknutím na číslo sa cvičenie otvorí

 • NO / NONE / EITHER / NEITHER01,
 • SOME / ANY / A / AN01, 02, 03, 04, 05,
 • SOME / ANY / NO01, 02
 • SOME(-) / ANY(-) / NO(-)01, 02, 03, 04,
 • SOME / ANY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
 • SOME / ANY výnimky v kladných vetách01,
 • SOME / ANY výnimky v kladných vetách a otázkach01,
 • SOMEONE / ANYONE01,
 • SOMETHING / ANYTHING01,
 • SOMEWHERE / ANYWHERE01,
 • zmiešané SOME- / ANY– – 01, 02, 03, 04,
 • zmiešané SOME(-) / ANY(-) výnimky v kladných vetách01,
 • zmiešané SOME(-) / ANY(-) výnimky v kladných vetách a otázkach – 01,