INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET/ Medzinárodná fonetická abeceda

ANGLICKÉ A AMERICKÉ FONÉMY, MEDZINÁRODNÁ FONETICKÁ ABECEDA

Prehľad britských a amerických foném aj s nahravkami nájdete na linku The sounds of English and the International Phonetic Alphabet (skrátene IPA).

Vloženie anglického fonetického symbolu do textu

Ak potrebujete do textu vložiť anglický fonetický symbol a nenašli ste ho vo funkcii „Vložiť symbol“ (pre MS Word), použite linky pre wordovský text a html text. Prípadne tu je on-line klávesnica so všetkými symbolmi IPA.

Prehľad klávesových skratiek pre vkladanie niektorých fonetických symbolov v editore WS Word
– naťukajte doluuvedený číselný kód a potom stlačte Alt+X:

  • ə – 0259
  • ʒ – 0292
  • θ – 03B8
  • ð – 00F0
  • ʃ – 0283
  • ŋ – 014B

Vocabulary

  • consonant [konsənənt] = spoluhláska
  • diphthong [difθoŋ]        = dvojhláska
  • vowels [vauəl]             = samohláska