NEGATIVE ADJECTIVES PREFIXES / Záporné predpony anglických prídavných mien

Záporné predpony prídavných mien v slovenčine

tvoríme záporné prídavné mená predponou NE-: pekný – nepekný, vzhľadný – nevzhľadný, zrelý – nezrelý. No môžeme tiež povedať: pekný – nepekný alebo škaredý, čiže použijeme úplne iné prídavné meno, ktoré vyjadruje opačnú vlastnosť.

Kamarát, s ktorým som sa rozprávala vo vlaku cestou zo školenia, vypustil z úst túto vetu: „Rúra nám už dobre nepečie. Koláč je zdola zhorený a zvrchu surový. Musíme ju vymeniť. Stará alebo mladá, uvidíme, či to pomôže.“

Pobavilo ma to. V tomto prípade by sa ako protiklad k starej rúre žiadalo prídavné meno nová, u ktorej sa predpokladá, že ešte nie je opotrebovaná a prípadne má aj ďalšie funkcie, ktoré zabezpečia, že koláč sa upečie ako treba. Každopádne vidíme, že pri výbere správneho záporného prídavného mena v druhom jazyku treba niekedy zvážiť viacero alternatív, tak ako v tomto prípade.

Záporné predpony prídavných mien v angličtine

je situácia trochu iná: namiesto jednej zápornej predpony ich majú viac, pochádzajú najmä z latinčiny a gréčtiny. Tieto sú najbežnejšie:

 • DIS- napr. disloyal, dissimilar, dishonest. Zoznam
 • IL- je vhodné pre prídavné mená s L- na začiatku: illegal
 • IM- dávame pred prídavné mená začínajúce na M- a P-, napr. immaterial, impersonal. Zoznam
 • IN- sa používa najmä pri prídavných menách latinského pôvodu, napr. incapable.
 • IR- sa používa pri prídavných menách, ktoré sa začínajú na R-, napr. irrational, irrelevant, irregular.
 • UN– je najčastejšia záporná predpona. Napr. unfair, unfriendly. Zoznam

IL-, IM- a IR- sú vlastne len obmeny predpony IN- v závislosti od začiatočného písmena príd. mena.

Samozrejme, že aj tu sú výnimky, napr. povieme unreal, ale irrealizable, hoci obidve sa začínajú na R-. Pre istotu si treba správnu verziu overiť v slovníku.

Ďalšie záporné predpony:

 • A- amoral
 • ANTI- antisocial
 • COUNTER- counterproductive
 • MAL- mal-content
 • NON- non-profit – spojovník /hyphen/ sa dáva len v britskej angličtine.

Viac TU.

POZOR: negatívne/záporné predpony sú v angličtine neprízvučné!

CVIČENIA:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,

» » » Ďalšie články o anglických prídavných menách hľadaj v rozbaľovacom zozname napravo,
kategória A*GRAMATIKA » Prídavné mená