ENGLISH LISTENING SOURCES / Počúvanie v angličtine – zdroje

„God gave us two ears and one mouth
so that we can hear twice as much as we say.“

Listening is the 1st of the four language skills, which are:

four language skills
1 - Listening, 2 - Speaking, 3 - Reading, 4 - Writing

KNIHY:

  • Kolektiv Anglictina.com: Angličtina. 100 cvičení pro lepší porozumění mluvenému slovu + MP3. Computer Press 2009. TU

LINKY:

  • HELP FOR ENGLISH TU. – čítanie a počúvanie nahrávok zjednodušených poviedok
  • ENGLISH CLUB
  • ESL-LAB – videá – 3 úrovne: easy / medium / difficult. Nahrávky obsahujú: I. Pre-Listening Exercises; II. Listening
  • Exercises; III. Vocabulary; IV. Post-Listening; V. Online Investigations
  • SPECIAL ENGLISH
  • www.deepenglish.com – články s rýchlymi a pomalými nahrávkami

VIDEO: