POEMS ON ENGLISH / Básne o angličtine

Bc. Matúš Zaťko: ANGLIČTINA

ENGLISH IS A TOUGH STUFF

Gerard Nolst Trenité (1870-1946) was a Dutch teacher, who wrote under the pen name of `Charivarius’. The poem was published in the textbook Drop Your Foreign Accent. Engelsche Uitspraakoefeningen. [Drop Your Foreign Accent. English Pronunciation Exercises] Otvorte si text kliknutím na názov básne a počúvajte s videom dolu.

» » » Viac básní v angličtine pozri v rozbaľovacom zozname vpravo, kategória A*ČÍTANIE › Básne.