POSSESSIVE PRONOUNS / Anglické privlastňovacie zámená

Čítala skúsenosť učiteľky, ktorá prišla učiť do Trnavy. Prvých niekoľko mesiacov bola udivená, koľko svedkov Jehovových tam žije, veď predtým počula, že Trnava je silne katolícka a volajú ju Slovenský Rím! Z úst svojich žiakov totiž často počula: jehova mama, jehov tato, jehova babka. Až potom jej ktosi vysvetlil, že ide o miestne nárečie a išlo jednoducho o jeho mamu, jeho tata, jeho babku…

Anglické privlastňovacie zámená majú rovnaký tvar vo všetkých pádoch. Problém s pádovými koncovkami teda odpadá, ale jeden háčik tu predsa len je. Porovnajte si tieto dvojice viet:

Toto je moja kniha. x Táto kniha je moja.
This is my book x This book is mine.

V obidvoch slovenských vetách je moja; v anglických vetách je my a mine. To preto, že anglické privlastňovacie zámená sú dvojaké:

      

Zaujímavý je pohľad batoľaťa na to, čo je jeho a čo nie. Zasmejte sa na jeho pravidlách A Toddler’s Rules of Possession. Je to jasné? „Everything is mine – except for broken things…“

1) Nesamostatné privlastňovacie zámená: Stoja pred podstatným menom.

This is my book.

Cvičenia: 01, 02,

2) Samostatné privlastňovacie zámená: Stoja za podstatným menom.

This book is mine.

Teória: dvojitý privlastňovací pád,
Cvičenia: 01,

=====

Spolu samostatné a nesamostatné zámená:
Teória: 01,
Cvičenia: 01, 02,

Osobné x privlastňovacie zámená:
Teória: 01, 02, tabuľka na tlač,
Cvičenia: 01, 02,

====

POZRI AJ ČLÁNKY NA DEEN ENGLISH: