PRONUNCIATION OF -ED ENDING / Výslovnosť koncovky -ed

V jednoduchom minulom čase (Past Simple) sa môže koncovka -ed vyslovovať troma spôsobmi:

 • [d]
  – po vyslovených znelých spoluhláskach (voiced consonants) okrem -d
  [B, DŽ/dƷ, G, H, V, W, Y, Z]
  – po [L, M, N, NG/ŋ, R]
  – po všetkých samohláskach (vowel sounds) [A, E, I, O, U]
  » » » robbed, judged, tagged, spelled, hummed, purred, buzzed, loved
 • [t]
  – po vyslovených  neznelých spoluhláskach (unvoiced consonants) okrem -t
  [Č/t∫, CH, K, P, S, Š/SH/∫, TH/θ, F]
  » » » tapped, watched, peaked, hissed, frothed, washed, laughed
 • [id]
  – po slovesách, ktoré sa končia na vyslovené -D alebo -T.
  Vo výslovnosti tu vlastne pridávame k slovu jednu slabiku:
  napr. hate (heit – 1 slabika); hated (heitid – 2 slabiky)
  » » » waited, sounded

POZOR:

Pri určovaní, či sa anglické sloveso končí na znelú alebo neznelú samohlásku je smerodatná výslovnosť, nie to, ako sa slovo píše!
Napr. laugh sa síce píše so znelým H na konci, čo je znelá spoluhláska, ale číta sa [la:f]. F je neznelá spoluhláska, preto laughed vyslovíme [la:ft].
Rovnako pri slovách končiacich na -e, napr. decide, rozhoduje posledná vyslovená spoluhláska [di′said].

VÝNIMKY:

Ak sa nasledujúce príčastia použijú ako prídavné meno, -ed sa vyslovuje ako -id:
» » » aged (starý), blessed (požehnaný), crooked (pokrivený), dogged (tvrdošijný), learned (učený), naked (nahý), ragged (rozoklaný, otrhaný), wicked (podlý), wretched (úbohý)

TIP:

Ak si nie ste istí, či je daná spoluhláska znelá alebo nie, priložte si ruku na hrdlo. Ak pocítite vibrácie, daná hláska je znelá. Ak nepocítite nič, je neznelá.

TESTY:

 • vyber správne riešenie – 01, 02, 03, 04, 05, 06, v súvislom texte 07
 • vypočuj si slovo kliknutím na trojuholník, podľa výslovnosti ho napíš do správneho stĺpca vpravo a klikni na Check. Ak je správne, rámik okolo neho zmizne – 08
 • zmiešané: 09 – napíš, ako sa vyslovuje koncovka, dopíš chýbajúce slová