SOS or MAYDAY?

SOS 

Núdzový signál SOS (International Morse Code Distress Signal) vyzerá v morzeovke takto:  · · · — — — · · · (three-dots/three-dashes/three-dots). Väčšina sa domnieva, že tento backronym pozostáva z troch slov: Save Our Souls = Zachráňte naše duše. Iní sú za to, že sa v týchto slovách skrývajú nasledujúce slová:

  • Save Our Sailors / Ship / Skins,
  • Survivors On Ship,
  • Stop Other Signals
  • Sink Or Swim
  • Send Out Sailors / Someone / Succour

SOS prijala ako prvá nemecká vláda v roku 1905 a celosvetovým štandardom sa stalo na 2. medzinárodnej telegrafickej konferencii v roku 1906. Dnes presnú lokalizáciu umožňujú vysielačky a satelitné a rádiové spojenie.

MAYDAY 

Ďalším známym núdzovým signálom v rádiovej komunikácii je mayday. Nech vás nemýli „May“ v slove – nejde o máj. Jednému veci neznalému českému prekladateľovi sa podarilo v románe Letisko od Arthura Hailyho vložiť kapitánovi Vernonovi Demerestovi v núdzovej situácii do úst: „Máj, máj!“  Lenže mayday nemá s májom nič spoločné. Táto skratka je skomoleninou francúzskeho m’aider /me’de:/, čo znamená „príďte mi na pomoc“. Spieva o tom aj Miro Žbirka v piesni Mayday. No a trochu to pokašľal pobrežný strážnik v tomto videu