ADJECTIVES / Anglické prídavné mená

Prídavné mená bližšie určujú podstatné mená, teda nám viac o nich povedia. Na rozdiel od slovenčiny majú prídavné mená v angličtine stále rovnaký tvar, nečakajte teda žiadne koncovky.  Čiže po slovensky povieme napr. bystrý/á, bystrého/ej, bystrému/ej, bystrého/ú, bystrom/ej, bystrým/ou, ale po anglicky, div sa svete, je to stále rovnaké slovo: smart.  Ako teda zistíme, aký … Čítať viac