TRANSLATION OF ENGLISH VULGARISMS / Preklad anglických vulgarizmov

Nie som za to, aby sme používali vulgarizmy, ale sú súčasťou života a človek by mal minimálne vedieť, kedy mu po anglicky nadávajú… A prekladateľ zase utrafiť, do akej miery a či vôbec vulgarizmy prekladať. A ak áno, mal by ich ovládať tak v angličtine, ako aj v slovenčine, aby našiel správny ekvivalent. Nedá mi … Čítať viac