POSSESSIVE PRONOUNS / Anglické privlastňovacie zámená

Čítala skúsenosť učiteľky, ktorá prišla učiť do Trnavy. Prvých niekoľko mesiacov bola udivená, koľko svedkov Jehovových tam žije, veď predtým počula, že Trnava je silne katolícka a volajú ju Slovenský Rím! Z úst svojich žiakov totiž často počula: jehova mama, jehov tato, jehova babka. Až potom jej ktosi vysvetlil, že ide o miestne nárečie a … Čítať viac