COMPOUND NOUNS / Anglické zložené podstatné mená

V angličtine niekedy nasleduje viac podstatných mien za sebou – hovoríme o zložených podstatných menách. Prvá časť zloženého podstatného mena modifikuje alebo bližšie určuje druhú. TVORBA ZLOŽENÝCH PODSTATNÝCH MIEN: podst. meno + podst. meno bus stop, fire-fly, football príd. meno + podst. meno blackboard, software sloveso + podst. meno washing machine predložka + podst. meno … Čítať viac