TEMPERATURE IN ENGLISH / Teplota v angličtine

CELZIUS ALEBO FAHRENHEIT?

Je 40 stupňov málo alebo veľa?
Záleží na tom, podľa ktorej stupnice.
40° F
je púhych 4,5° C, pri 40° C z Vás tečie…

CELZIUS

Viete o tom, že teplotnú stupnicu, ktorú teraz používame, vymyslel švédsky astronóm Anders Celsius [selsiəs]? Bolo to v roku 1742. No je v tom malý háčik: podľa jeho návrhu voda vrela pri 0° a mrzla pri 100°. Botanikovi Carlovi von Linné, taktiež Švédovi, sa to zdalo nelogické, preto stupnicu obrátil a od roku 1744 voda vrie ako sa patrí pri 100°.

stupeň Celzia = degree Celsius

FAHRENHEIT

Túto stupnicu navrhol v roku 1724 nemecký fyzik Daniel Gabriel Fahrenheit [færənhait], otec prvého ortuťového teplomeru a konštruktér meteorologických prístrojov. Voda podľa nej mrzne pri 32° a vrie pri 212°. Teplotu 0° dosiahol zmiešaním soli, vody a ľadu. Táto stupnica sa rozšírila v anglicky hovoriacich krajinách, ale od polovice 20. storočia ju nahradila Celziova škála. Používajú ju už len Spojené štáty, Kajmanské ostrovy a Belize.

Fahrenheit temperature scale – Fahrenheitova teplotná stupnica

PREPOČET – STUPNE CELZIA A FAHRENHEITA

Fahrenheit =

Celzius, Fahrenheit

  • °C x 1,8 + 32
  • [°C x 9) : 5] + 32
  • zjednodušene  (°C x 2) + 30

Celzius =

  • [(°F – 32) x 5] : 9 alebo
  • (°F – 30) : 2

Ak si chcete uľahčiť život a máte poruke internet, môžete použiť napríklad tento konvertor.

VIDEO: 01,