TIME PREPOSITIONS / Anglické časové predložky

V angličtine používame pri vyjadrení času viacero predložiek.

AFTER

 • after lunch / school
 • after my holiday

AT

 • časť dňa: at noon / (mid)night
 • hodina: at 5 o’clock
 • at the weekend ( v AE: on)
 • niekoľkodňové sviatky: at Christmas / Easter
 • koniec niečoho: at the end of May/ holiday/ work…
 • v akom čase: at bedtime / lunchtime, at sunrise, at the moment, at present

BEFORE

 • before the war
 • before the meeting

BETWEEN

 • between Sunday and Tuesday

BY

 • by the end of the month – do konca týždňa
 • by Friday – do piatku

DURING

 • during working hours
 • during the film / night

FOR

 • for a year, two weeks, a month

FROM – TO / (UN)TILL

 • from Monday to / till/ until Tuesday

IN

 • rok: in 1965, in the 1980s
 • mesiac: in March
 • časť dňa: in the morning / afternoon / evening
 • ročné obdobie: in summer
 • in the end

ON

 • deň týždňa s uvedením časti dňa: on Monday morning/afternoon/evening…, on the morning of March 8
 • deň týždňa s dátumom: on Monday 8th May
 • on the same day
 • dátum: on 8th May
 • on your birthday
 • sviatok s bližším určením: on Christmas Eve / Day, Valentine’s / Independence Day

SINCE

 • since April / 1992

THROUGHOUT

 • throughout the project / May – počas celého projektu / mája

(UN)TILL

 • (un)till tomorrow

WITHIN

 • within a month – do mesiaca

bez predložky

(slová v zátvorkách sú len príklady):

 • last (week, year…)
 • next (month, day…)
 • (two days, a year…) ago
 • tonight
 • this (evening, morning…)
 • yesterday
 • the day before yesterday
 • the day after tomorrow
 • every Easter

CVIČENIA:

 • vyber správnu možnosť: 01, 02, 03, 04, 05,
 • doplň správnu predložku: 01, 02,

» » » Ďalšie články o anglických predložkách hľadaj v rozbaľovacom zozname napravo,
kategória A*GRAMATIKA » Predložky.