ENGLISH PRONUNCIATION / Výslovnosť angličtiny

Nám Slovákom pán Bernolák, mimochodom Trnafčan, vymyslel pravopis podľa zásady „Píš, ako počuješ“ a je nám sveta žiť. Ozaj, poznáte ten ftip, kde sa Bratislavčan pýta Trnavčana: „Počuj, a prečo vy Trnavčania dávate všade dz?“ Trnavčan sa zamyslí a potom sa spýta: „A dze šadze?“ 🙂

Problém nastáva, keď sa rozhodneme učiť po anglicky a treba si pracne natlačiť do hlavy, ako sa každé slovo číta. Angličtina má totiž historický pravopis, ktorý „zaspal vo vývoji“, kým zvuková stránka reči (výslovnosť) sa ďalej rozvíjala.

Ďalšie pikošky:

 • Čo si počať s tým, že v slovách floor, blood a look sa OO číta vždy inak, a síce /flo:/, /blad/ a /luk/?
 • Ako rozlišovať write, right a rite, keď sa všetky čítaju /rajt/? » Homofóny
 • Čo so slovami, ktoré sa píšu rovnako, ale čítajú inak, napr. tear /tiə/ – slza a tear /teə/- trhať? » Homografy.
 • A čo takto left? Môže znamenať ľavý alebo odišiel. » Homonymá
 • Slovenské spodobovanie, keď sa znelé hlásky menia na neznelé a naopak, je tiež kapitola sama osebe. Ak totiž tento jav prenesiete do angličtiny, môžu nastať komické situácie. Bola som svedkom toho, ako sa kolegyňa obrátila na svojho šéfa, o dobrých 20 rokov mladšieho, s požiadavkou: „Please give me kiss.“ Ten zdúpnel a neveriacky na ňu vytreštil oči: „Pardon?!“ Došlo jej, že asi niečo nepovedala správne, tak to zaklincovala vysvetlením: „Car kiss.“ Schuti sme sa zasmiali. Tak pozor na bozky (j. č. kiss) a kľúče (keys), nie je to to isté! V angličtine žiadne spodobovanie! Znelé je znelé, a neznelé zostáva neznelé!
 • Pobavila som sa aj na slovenských prekrstených mestách, keď sa zo Žiliny stala Zelina, z dedinky Majcichov pri Trnave sa vykľul Mejkičov a z Čadce sa mihnutím jazyka stala Katka.
 • A jeden tlmočník takmer spôsobil vojnu, keď na medzinárodnej konferencii namiesto o dlhopisoch (bonds) hovoril o bombách (bombs).

Nech je Vám útechou, že i sám veľký komisár Clouseau mal s anglickou výslovnosťou problém – kuk na video Hamburger. Videobáseň Chaos dolu pod záhlavím ONLINE tiež v ničom nezaostáva.

So Good Luck and have fun with English pronunciation :-).

» » » Viac článkov o výslovnosti na DEEN English viď rozbaľovací zoznam vpravo, kategória A*VÝSLOVNOSŤ

UČEBNICE

 • Melen, Dušan PhDr.: Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny. S CD. Big Ben Bookshop Prague 2010 TU. Recenzia TU, ukážka TU
 • Hewings, Martin: English Pronunciation in Use. Advanced Book with Answers and 5 Audio CDs. Cambridge University Press 2007. TU .

ONLINE

 • výslovnosť na www.HELP FOR ENGLISH.CZ
 • fonetická abeceda
 • English Is a Tough Stuff The author Gerard Nolst Trenité (1870-1946) was a Dutch teacher, who wrote under the pen name of `Charivarius‘. The poem was published in the textbook Drop Your Foreign Accent. Engelsche Uitspraakoefeningen. [Drop Your Foreign Accent. English Pronunciation Exercises] Otvorte si text kliknutím na názov básne a počúvajte s videom dolu 🙂