CENNÍK

DOUČOVANIE ANGLIČTINY
–60-minútová hodina15 Eur
–90-minútová hodina20 Eur

Platba na účet na mesiac dopredu podľa počtu hodín, na základe faktúry.

CENY PREKLADU

Cena sa počíta z hotového prekladu.
NS = normostrana = 1800 znakov s medzerami.

zo SJ do AJ / NJ a naopak:
–nenáročný text10 Eur/NS
–odborný text11 Eur/NS a viac
–lekárska správa12 Eur/NS
z jedného cudzieho jazyka do druhého:
–z AJ do NJ a naopak15 Eur/NS
Prirážky k prekladom:
grafická úprava – veľa obrázkov, formátovanie textu (štýly, hlavičky, nadpisy…), nekvalitná konverziamin. 10 %
expresnosť prekladudohodou

Štandardná kapacita:
8 NS/deň, dodanie do 3 pracovných dní.

Skontaktovať sa so mnou môžete na kontaktoch TU
alebo pomocou kontaktného formulára uvedeného nižšie.
Tešíme sa na Váš dopyt.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
PRE CENOVÚ PONUKU

Ďakujeme za dobrovoľné poskytnutie Vašich osobných údajov. Odoslaním tohto kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov)
 • zákon č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Osobné údaje Vás ako dotknutej osoby budú použité na evidenciu dopytu, príp. objednávky a tiež na zaslanie odpovede (cenovej ponuky, spätnej väzby), v prípade zadania objednávky na plnenie zmluvy a vystavenie účtovných dokladov za služby. Ide najmä o údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď. Vaše údaje budú spracované v mieste sídla spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Prečítajte si „Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Marta Dubovská – DEEN“

  Vaše meno - firma (povinné)

  Váš email (povinné)

  Žiadam o preklad z jazyka:

  do jazyka:

  Požadovaný termín vyhotovenia:

  Priložiť súbor na preklad

  Priložiť súbor na preklad

  Priložiť súbor na preklad

  Vaša správa

  Opíšte kód: captcha