GDPR

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme za Váš záujem o naše služby a návštevu našej webovej stránky. Vaše získané osobné údaje sú spracúvané v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným poskytnutím vašich osobných údajov spoločnosti Marta Dubovská – DEEN, so sídlom B. Smetanu 14, 917 08 Trnava, IČO: 449 681 59 dávate súhlas na ich spracovanie v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

1. Všeobecné informácie

V našich Pravidlách ochrany osobných údajov zistíte, aké údaje uchováva spoločnosť Marta Dubovská – DEEN (ďalej len „DEEN“) a ako ich využíva, konkrétne:

 • aké informácie zhromažďujeme,
 • prečo ich zhromažďujeme,
 • s kým údaje zdieľame,
 • ako vaše údaje chránime,
 • aké máte práva.
2. Aké údaje evidujeme?

Pri návšteve našich stránok môžete dobrovoľne zadať do kontaktného formuláru svoje osobné údaje (meno/názov, e-mail). Pri zadaní objednávky je potrebné oznámiť aj adresu, pri firmách IČO a DIČ.

3. Ako tieto informácie používame?

Nami uchovávané a spracúvané údaje môžeme používať nasledovne:

 • na odosielanie e-mailov (spätnej väzby na Váš dopyt, komunikácie v rámci plnenia objednávky a pod.),
 • na spracovanie platobných transakcií,
 • na prispôsobenie ponúk vašim individuálnym potrebám,
 • interné štatistiky a prehľady.
4. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám

DEEN poskytne Vaše údaje tretím osobám, ak to požaduje právny predpis, správny orgán alebo súd. Obchodní partneri fy DEEN sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a Vaše osobné údaje môžu použiť len na účel poskytovania dohodnutých služieb.

5. Bezpečnosť

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli primerané fyzické a technické opatrenia na ochranu a zabezpečenie vašich údajov. Cieľom je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich údajov.

4. Používanie tretích strán

Používame pluginy pre Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA) https://www.facebook.com/about/privacy/your-info. Integrácia pluginov spôsobuje, že Facebook dostane informácie, ktoré ste získali na našej webovej stránke. Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali vaše informácie prostredníctvom našej webovej stránky, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky zo sociálnej siete odhlásiť alebo zakázať.

5. Ovládanie ochrany súkromia – Vaše dáta, Vaše práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať ich kópiu,
 • požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie poskytovania služieb a vykoná sa len v prípade, že záujmy Správcu (DEEN) neprevažujú nad ochranou vášho súkromia. Ak zo zákona alebo z iného právneho titulu zaniknú podmienky na uchovávanie osobných údajov, DEEN ich vymaže z databázy. Užívateľ môže samozrejme kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov z databázy, resp. kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas na používanie alebo spracovanie svojich osobných údajov.
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania a spracovávania osobných údajov, s prevádzkovateľom webových stránok sa môžete skontaktovať na e-mailovej adrese deen@deen.sk alebo pomocou údajov pod hlavičkou „KONTAKT“.