VZDELANIE

Štátne skúšky – ANGLIČTINA
  • B2 – 1st Cambridge Certificate, University of Cambridge
  • C1 – Všeobecná štátna jazyková skúška, Štátna jazyková škola, Bratislava
  • C1 – Odborná štátna jazyková skúška, odbor ekonomický, Štátna jazyková škola, Bratislava
  • C2 – Špeciálna štátna jazyková skúška, odbor prekladateľský, Štátna jazyková škola, Bratislava
Štátne skúšky – NEMČINA
  • C1 – Všeobecná štátna jazyková skúška, Štátna jazyková škola, Bratislava
  • C2 – Špeciálna štátna jazyková skúška, odbor prekladateľský, Štátna jazyková škola,
Virtuálna asistencia
  • tvorba web stránky v redakčnom systéme WordPress + Mioweb
  • tvorba online kurzu, automatizácia procesov
  • efektívne prepojenie s databázovým a fakturačným systémom
  • tvorba videoobsahu (reels, strihanie videí)

ANGLIČTINA PREKLADY