VZDELANIE

ANGLIČTINA

B2 – First Cambridge Certificate, University of Cambridge
C1 – všeobecná štátna jazyková skúška, Štátna jazyková škola, Bratislava
C1 – odborná štátna jazyková skúška, odbor ekonomický, Štátna jazyková škola, Bratislava
C2špeciálna štátna jazyková skúška, odbor prekladateľský, Štátna jazyková škola, Bratislava

NEMČINA

C1 – všeobecná štátna jazyková skúška, Štátna jazyková škola, Bratislava
C2 – špeciálna štátna jazyková skúška, odbor prekladateľský, Štátna jazyková škola, Bratislava

INÉ

Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov, Expertízny a edukačný inštitút Bratislavskej vysokej školy práva, Bratislava

Úrovne jazykového vzdelania A1-C2 podľa Eur. ref. rámca viď TU

 

 

ANGLIČTINA PREKLADY

Comments are closed.