VA / Záverečná kontrola textu

Či už text prekladáme, alebo „len“ tvoríme, záverečná kontrola (korektúra) je dôležitá. V ideálnom prípade pri nej využijeme dva páry očí, čiže okrem nás text skontroluje ešte niekto iný, lebo už sme voči vlastným chybám slepí.

Po dokončení textu si treba dať odstup niekoľko hodín, najlepšie je vrátiť sa k nemu až na druhý deň. Známy a už zosnulý prekladateľ Jozef Kot (bol mojím profesorom na Jazykovej škole na bratislavských Palisádach) napríklad hotový preklad najskôr porovnal s originálom a potom si ho prechádzal už len „navoľno“. Vychytal tak zvyšné anglické konštrukcie nesprávne prenesené do slovenčiny (spomeniem slovosled: v angličtine je pevný, v slovenčine voľný a preto vetu treba „rozbiť“).

Veľmi pomáha aj počítačová kontrola pravopisu (spellchecker), napríklad taký Microsoft Word ju má.

Predmet korektúry

Všímame si:

 • ypsilon alebo i,
 • dvojité medzery,
 • viac ako tri bodky za sebou,
 • zdvojené slová,
 • malé a veľké písmená – aj v tomto robí veľkú šarapatu angličtina. Ako príklad uvediem názvy mesiacov a filmov a nadpisy. V angličtine sa toto všetko píše veľkými začiatočnými písmenami, ale v slovenčine nemáme September, ale september (iba ak by bol na začiatku vety) a v názve filmu a nadpise sa píše veľkým písmenom len prvé slovo. Smutné je, že v tomto sa prehrešujú aj slovenské televízie, kde bežne vidíme slová v názvoch písané všetky veľkými písmenami. Anglický názov Love Actually v slovenčine napíšeme Láska nebeská, nie Láska Nebeská.
 • úvodzovky – v slovenčine je prvá dolu a posledná hore, a sú typovo rovnaké.
  Pomôžu klávesové skratky:
  –úvodzovky dolu „ – Alt+0132,
  –úvodzovky hore “ – Alt+0147.
  Dnes nezriedka v slovenských textoch narazíme na anglicky písané úvodzovky, čiže obidve sú hore a tiež vyzerajú inakšie, než naše slovenské.
  Raz som vo Worde spájala a opravovala niekoľkostostranový text preložený viacerými laickými prekladateľmi. Do svojej práce vložili svoje srdce a maximálnu snahu, no v textoch boli všetky možné typy a postavenia úvodzoviek, a to aj v rámci jednej vety. Vtedy som ďakovala Bohu za funkciu nahrádzania.
 • spojovníky verzus pomlčky.
  Spojovníky sú krátke. Nemajú pred sebou a za sebou medzeru, spájajú slová a tiež ich rozdeľujú na konci riadku. Pozor aj na to, aby natvrdo vložený spojovník nezostal v slove, keď skočí na začiatok ďalšieho riadku – kontrola pravopisu by to ale mala zachytiť.
  Pomlčky (Alt+0150) sú dlhšie a pred nimi a za nimi je medzera. Pri písaní v textovom editore Word sa spojovník automaticky opravuje na pomlčku, keď pred neho a za neho dáme medzeru. Teda ak sme si túto automatickú opravu nevypli.
Funkcia Nahrádzanie (Ctrl+H)

Vhod príde funkcia nahrádzania, kde do horného okienka Hľadať vpíšeme pôvodné slovo a do spodného okna Nahradiť čím to slovo, ktoré chceme použiť. Napríklad pri zdvojených medzerách zadáme hore dve medzery a dolu len jednu – toto opakujeme, kým nám už nenahradí nič, lebo neraz som v textoch opravovala aj päť medzier za sebou.

Pri nahrádzaní sa dajú podľa potreby využívať aj zaškrtávacie okná

 • Rozlišovať malé a veľké písmená
 • Hľadať iba celé slová.

Často netreba zadať celé slovo, tak pokryjeme všetky jeho tvary. Napr. ak chcem namiesto slova igelitka použiť slovo taška, nahradiť dám „igelitk“ slovom „tašk“, čiže mi opraví aj iné tvary slova: igelitka, -e, -y, -ou… Pritom však nesmiem mať zaškrtnuté okienko Hľadať iba celé slová. Tu treba byť opatrný a porozmýšľať: Nemohli by sa tie časti slova, ktoré chceme zameniť, vyskytovať aj v rámci iných slov? Občas sa mi stalo, že mi v tomto prípade vznikli pračudesné slovné tvary.

Spomeniem preklad z angličtiny do slovenčiny, kde som si dala anglické slovo „scribe“ nahradiť slovom „zákonník“. Stalo sa to, že som potom neveriacky hľadela na slovo „dezákonníks“ a lámala si hlavu, čo to chce byť. A prišla som na to: pôvodne to bolo slovo „describes“ = popisuje :-). Uložený originál to istí.

Viac o nahrádzaní si prečítajte TU.

Štylistická korektúra

K dobrému štýlu patria aj synonymá. Sú dôležité aj pre optimalizáciu webu pre vyhľadávače (SEO), aby záujemcovia vedeli daný článok nájsť.

Podstatné mená nahrádzame čo najviac zámenami, aby sa zbytočne neopakovali.

K téme záverečnej kontroly textu by sa dalo napísať veľa. Uviedla som len zopár praktických tipov, ktoré sama využívam. Ak chcete zlepšiť kvalitu svojich textov, verím, že ich využijete. A možno aj moje služby :-).

➡️ Prečítajte si: