PREKLADY, VÝUKA

Preklady – angličtina a nemčina Trnava

Jazykové kombinácie prekladov (angličtina – nemčina – slovenčina):

  • AJ ↔ SJ / NJ ↔ SJ / AJ ↔ NJ

Prekladám rôzne typy dokumentov, neposkytujem overené preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa.

Súkromná výučba angličtiny