Výslovnosť anglickej koncovky -ough

Lucky vyučuje Rickyho (poor man :-D) 4 spôsoby výslovnosti anglickej koncovky –ough:

  • bough /bau/ – konár
  • rough /raf/ – drsný
  • through /θruː/ – be through – skončiť sa
  • cough /kof/ – kašeľ

Iné:

  • to pick on sb – voziť sa na kom, nespravodlivo kritizovať

-≽ Prečítajte si: