VA / Pravidlá spolupráce podnikateľa a virtuálnej asistentky

Keď vyslovíme slovo „podnikateľ“ zvyčajne si predstavíme uponáhľaného manažéra, ktorý nestíha.

Čo treba dohodnúť a dodržiavať, aby bola spolupráca úspešná a zabránilo sa frustrácii na obidvoch stranách? Ako bude virtuálna asistencia pre podnikateľa čo najskôr pomocou, ktorá ho odbremení od mnohých úloh?

Tu je pár tipov pre spoluprácu s virtuálnou asistentkou:

  • Jasná komunikácia: treba si dohodnúť si komunikačné metódy a rýchlosť reakcie.
  • Zadávanie úloh: jasné pokyny, termíny a priority
  • Spätná väzba: rozhovor / stretnutie
  • Postupné delegovanie úloh. – počet delegovaných úloh postupne narastie s jej narastajúcimi zručnosťami.
  • Rešpektovanie dohodnutých hraníc – časových, kapacitných atď. Pri zahájení spolupráce si podnikateľ a virtuálna asistentka dohodli, koľko času a kapacity si preňho vyhradí. Len tak môže mať dostatočný priestor pre všetkých svojich zákazníkov a vedeľa dodržať prisľúbené termíny.
  • Proaktívne riešenie problémov – keď podnikateľ a VA už poznajú svoj štýl práce a vykonávané / opakované sezónne úlohy, vedia predvídať, čo bude treba spraviť, a môžu byť proaktívni.

Zladenie zákazníka s virtuálnou asistentkou potrvá nejaký ten čas. Ten sa nedá vopred odhadnúť, závisí od viacerých faktorov). Fáza zaučenia a zľaďovania sa nedá preskočiť. Je nutná v záujme dobrého vykonania práce.

Zákazník musí počítať s tým, že VA bude klásť otázky a žiadať spätnú väzbu (aby prácu vykonávala správne a zákazník bol s ňou spokojný). Čím kvalitnejšie a rýchlejšie prebehne zaškolenie, tým skôr bude môcť VA prevziať nové úlohy, čím podnikateľovi vznikne voľný priestor na riadenie jeho podnikania.