NEW YEAR / Anglický Nový rok

„We will open the book.
Its pages are blank.
We are going to put words on them ourselves.
The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.
– Edith Lovejoy Pierce

Prajem Vám fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti,
len malú vločku všedných starostí
a hlavne lavínu zdravia a lásky v novom roku 2012.

Pozrite si video novoročného ohňostroja 2012 v Londýne.

  • New Year’s Wishes – novoročné priania01, 02, 03, 04,
  • New Year’s Prayers – novoročné modlitby01,
  • New Year’s Quotes – novoročné citáty01, 02, 03, 04, 05, 06,
  • New Year’s Songs – novoročné piesne –  01, 02,

  • New Year’s Christian PPT slideshows – novoročné kresťanské PPT prezentácie – treba pohľadať v zozname podľa názvu

NEW YEAR,
A NEW YEAR PRAYER,
11 TIPS FOR MAKING RESOLUTIONS REALITIES – tipy ohľadne predsavzatí
THIS YEAR,
ON THE EVE OF THE NEW YEAR – ďalšie tipy ohľadne plánov
NEW YEAR’S WISHES,
NEW YEAR REFLECTIONS, CLIMBING THE NEW YEAR,
A NEW YEAR PRAYER,