ENGLISH ARTICLES / Anglické členy

V slovenčine by ste členy hľadali márne, preto je pre Slováka rozhodovanie, či má nejaký člen použiť, a ktorý vlastne, celoživotný boj. Napríklad ženích počas svadobného obradu povie: „Give me the ring!„, lebo potrebuje ten jeden konkrétny prsteň — a tesár by žiadal: „‘Hand me a nail,” lebo je mu jedno, ktorý klinec z krabice použije. Niekedy sa nám však ťažšie rozhoduje, kedy člen nepoužiť vôbec. 

Angličtina pozná nasledujúce členy:

  • určitý (definite article) – the
  • neurčitý (indefinite article) – a, an
  • nulový (zero article) – člen chýba

Tak ako pre všetky gramatické javy v angličtine platí, že pravidlá platia na 60 %, ďalších 40 % sú výnimky z týchto pravidiel a výnimky z výnimiek a výnimky z výnimiek z výnimiek. Takže keď si to zosumarizujeme, pravidlá platia tak na polovicu…

ČLENY V ANGLIČTINE  teória 01 02
ČLEN NEURČITÝ  teória, test
ČLEN URČITÝ teória 
ČLEN NULOVÝ teória, testy – 01, 02, 03, 04
ČLENY TESTY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

ČLENY PRI MIESTNYCH NÁZVOCH teória, testy – 01, 02

ČLENY – rôzne: