ENGLISH WORD ORDER / Anglický slovosled

Spomína sa aj v porovnaní AJ a SJ TU anglický slovosled

SLOVOSLED VO VETÁCH:

SLOVOSLED V OTÁZKACH

 

PORADIE PRÍDAVNÝCH MIENteória, test