INTERJECTIONS / Anglické citoslovcia

Chlapík išiel kradnúť sliepky a zrazu sa pri kuríne objavil majiteľ.
Je tu niekto?” spýtal sa.
Vystrašený zlodej pípol: „To sme my, sliepky!
Neovládal citoslovcia! Kotkodák by prišlo vhod! Neposielam vás kradnúť, ale kotkodákať po anglicky sa tu naučíte!

(Zoologické okienko: viete, prečo sliepkam staviame kuríny? Lebo divé sliepky spávajú v korunách stromov, kde sú chránené pred dravcami.)

CITOSLOVCIA alebo inak povedané zvukomalebné slová sú neohybné slová. Stoja buď samostatne a nasleduje za nimi výkričník, alebo sa od vety oddeľujú čiarkou – to vtedy, keď nie sú príliš silné. Z prejavu ich môžeme vypustiť bez toho, aby významovo nejako utrpel.

Vykresľujú zvukovú kulisu,
vyjadrujeme nimi city, pocity, nálady a vôľu (napr. hnev, radosť, prekvapenie).

Delia sa na:

  1. vlastné – pôvodné citoslovcia, vyjadrujú city a vôľu (hurá!, jaj!, ach)
  2. zvukomalebné (onomatopoje) – napodobnenia prírodných zvukov (cink!, vrn, kikirikí, čľup, fuč, cap)

Vari najznámejším anglickým citoslovcom je wow, ktoré vyslovujeme vo chvíľach úžasu, pričom by úplne stačilo slovenské , jéj alebo fíha.

Britská literatúra znázorňuje zvuky konvenčnejšie, napr. ta pocketa pocketa pocketa pocketa, v americkom románe The Centaur od J. Updikea nájdete vskutku kreatívne „Ih-huh, Ih-huh, uh-uh, unnh-uh, unnhn-ah, uhhh“. (J. Peprník: Slovník amerikanismů)

ANIMAL SOUNDS / Zvieracie zvuky

Ale teraz k tomu kotkodákaniu. Aké zvuky vydávajú domáce zvieratá? What sounds make the domestic animals?

Kompletnejší zoznam v angličtine je TU.

The Animal Sounds Song

pozrite si video TU

RÔZNE:

Preklad citosloviec naznačujúcich uvažovanie:

  • eh  – čím viac sa povie, tým je rečník vzdelanejší :-) – z textu vypúšťať
  • all right, OK   – stačí uviesť len raz v odseku
  • o, oh – oveľa častejšie ako v SJ, oveľa slabší význam. Pri preklade môžeme často vynechať.
  • blah blah blah /bla:/ – bla-bla-bla

 

ĎALŠIE ZDROJE: