TONGUE TWISTERS / Anglické jazykolamy

SWATCH WATCH

  • Tri bosorky sa pozerajú na tri hodinky Swatch. Ktorá bosorka sa pozerá na ktoré hodinky Swatch?
  • Three witches watch three Swatch watches. Which witch watches which Swatch watch?

LINKY/LINKS