PERSONALPRONOMEN – Osobné zámená

Zámenami vo vete nahrádzame osobu, skupiny alebo vec/veci. V nemeckej vete musíte byť podmet vždy vyjadrený – buď podstatným menom, vlastným menom alebo zámenom.

VYKANIE (SIEZEN)

Pre tykanie (Duzen) používa nemčina 2. osobu jednotného čísla rovnako ako slovenčina.
Čo sa vykania týka, Nemci na rozdiel od Slovákov „onikajú“ (Siezen), čiže používajú tretiu osobu množného čísla – Sie – napísanú veľkým písmenom.

TVARY OSOBNÝCH ZÁMEN

Ako ste si všimli, nemčina pozná len 4 pády, kým slovenčina ich má 6 (niekdajší 5. pád, čiže oslovenie, sa už nepoužíva). V nemčine Vám použitie správneho pádu napovie nemecká predložka, ktorá sa vždy viaže s určitým pádom.

PORADIE 2 OSOBNÝCH ZÁMEN (PREDMETOV) VO VETE

Pokiaľ sú vo vete 2 zámená, poradie je v porovnaní so slovenčinou opačné:

Daj mu to. – Gib es ihm.
Kúpim jej ho. – Ich kaufe ihn ihr.

 • – Školní kurz gramatiky: lekcia 27, s. 62-63

VIAC O GRAMATIKE:

ON-LINE CVIČENIA:

 • 1. pád – 01, 02, 03,
 • 3. pád – 01, 02, 03,
 • 4. pád –
 • 3. alebo 4.? – 01,
 • všetky – 01, 02, 03, 04, 05, 06

CVIČENIA V TLAČENÝCH UČEBNICIACH:

 • Školní kurz gramatiky (INFOA 2008):
  lekcia 27 (osobné zámená) +28 (poradie predmetov vo vete), s. 60-64.
 • Cvičebnice německé gramatiky (POLYGLOT 2008):
  3. lekcia, s. 42