LITERATURE IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES/ Literatúra anglicky hovoriacich krajín

KNIHY: Brendlová, Světla – Lindsey Novy, Jan – Literatúra anglicky hovoriacich krajín. A Survey of Literature in English-Speaking Countries. Fraus 1999. Fabianová Zuzana: Sprievodca dielami anglickej a americkej literatúry. Enigma 2004. Morkesová, Eliška: British and American Literature. Impex 1994.