WECHSELPRÄPOSITIONEN / Nemecké predložky s 3. a 4. pádom

V nemčine je skupina predložiek, ktoré sa viažu buď

 • s datívom (3. pád) alebo
 • akuzatívom (4. pád).

Používajú sa ako predložky miesta alebo času.

PREDLOŽKY MIESTA

Pád volíme podľa otázok:

predložky 3 a 4 pád_otázky

 

 

 

 

V slovenčine nerozlišujeme, či sa spýtame „Kde ideš?“ alebo „Kam ideš?“ v nemčine áno.
Otázku „Kde?“ by sme mohli preformulovať aj ako „Kde / Na ktorom mieste sa nachádzaš?“ a „Kam ideš?“ ako „Ktorým smerom ideš?“

Medzi tieto predložky patrí:

nemecké predložky s 3. a 4. pádom

Všimnime si, že:

 • v závislosti od pádu sa nemecká predložka „in“ prekladá do SJ ako „v“ alebo „do“.
 • slovenskú predložku „medzi“ predkladáme do nemčiny ako „zwischen“ (keď ide o 2 osoby/veci) alebo „unter“ (pri 3 a viacerých osobách/veciach).

Ako vidíme v tabuľke, je dôležité, aby sme poznali rod nemeckých podstatných mien, lebo v SJ vyjadrujeme pády podstatných mien pomocou koncovky, kým v NJ pomocou člena (viď podčiarknutia v tabuľke hore).

V nasledujúcej tabuľke si ako príklad pozrime, ako sa pri predložke AUF menia členy pri mužskom, ženskom a strednom rode v datíve a akuzatíve.

 Potrebujeme teda poznať aj členy v jednotlivých rodoch a pádoch:

Niektoré predložky splývajú s členom:

 • an + dem = am (am Fenster)
 • in + dem = im (im Bett)
 • in + das = ins (ins Wohnzimmer)

 To, aký pád použiť nám napovedajú aj slovesá:

PREDLOŽKY ČASU

Ak uvedené predložky použijeme ako časové predložky, viažu sa s 3. pádom:

am Montag, im September, unter der Woche, über Weihnachten

CVIČENIA:

 • Cvičebnice německé gramatiky, lekcia 9. Präpositionen, cvič. 5-7

ON LINE CVIČENIA:

 • Wo oder wohin? 01,
 • Akuzatív:
 • Datív: 01, 02, 03, 04
 • Akuzatív alebo datív?: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
 • správna predložka: 01,

VIDEÁ:

 • pieseň na melódiu „She’ll be comin‘ round the mountain“

♫ ⌊: Vor und hinter über unter neben an :⌋
⌊: zwischen zwischen auf und in :⌋
vor und hinter über unter neben an! ♫

ďalšie piesne na počúvanie a zapamätanie predložiek

 • názorné zábavné video – vysvetlenie používania jednotlivých predložiek