CARDINAL NUMBERS / Anglické základné číslovky

Počítanie v cudzom jazyku je medzi prvými vecami, ktoré sa učíme.
Angličtina nie je výnimkou. Je síce pravda, že ukazovať môžeme aj na prstoch,
ale keď sa vyjadríme ústne, vyzeráme lepšie 🙂

One, two, three, four, five…

Viete o tom, že Angláni počítajú na prstoch inak ako my? Na Slovensku začneme palcom (1), potom nasleduje ukazovák (2) atď.  a skončíme malíčkom (5). Angličania začnú ukazovákom (1) a palec je posledný (5).

0

Začnime teda počítať. Ako sa povie po anglicky NULA?
Že oh /ѳu/? Bingo! Táto odpoveď platí pri telefonovaní. No použiť môžete podľa kontextu aj ďalšie štyri slová:

 • nought /no:t/ – British English
 • zero /ziѳrѳu/ – American English; používa sa pri stupňoch Celzia (zero degrees Celsius)
 • nil /nil/ – na oznámenie športových výsledkov (3:0 – three goals to nil)
 • love /lav/ – výsledky pri tenise (na sety 5:0 – five sets to love)

1-20

anglické základné číslovky

Dajte si pozor na tmavšie vyfarbené číslovky! Pri 15 a 50 sa V mení na F. Pri 18 a 80 je len jedno T. V číslach nad desať sa okrem pridania prípony –teen, čo je vlastne naše –násť, mení aj kmeňová hláska.

Už ste asi prišli na to, odkiaľ máme slovo teenager: ak –teen = násť a age = vek, tínejdžer je osoba vo veku od 13-19 rokov. Celkom to však nesedí, lebo v slovenčine máme príponu -násť už aj v čísle 11 a 12, v angličtine sa pridáva až od 13.

21-99

Američania si číslovku 20 veselo čítajú ako /tweni/.

100-

anglické základné číslovky

POZOR:

V angličtine sa trojice čísel oddeľujú čiarkou, čiže tisíc napíšeme 1,000 a milión 1,000,000.
V slovenčine namiesto toho napíšeme medzeru: 1 000 a 1 000 000.

Zaujímavosť: Američania môžu 3- a 4-ciferné čísla čítať inak ako Briti.
Ak tam nie je nula, tak „po dvojiciach“, napr:

 • 107 = one-oh-seven
 • 211 = two-eleven
 • 3675 = thirty-six seventy-five
 • 5602 = fifty-six oh two

Čítajú ich teda podobne ako roky.

POMÔCKY:

ĎALŠIE ČLÁNKY:

CVIČENIA:

 • vyber správnu variantu: 01, 02,
 • číselný diktát: 01,
 • 1-10: 01,
 • 1-20: 01,
 • 1-100: 01,
 • 10-100 000: 01,
 • 100-999: 01,
 • 1 000-99 999: 01,
 • rôzne: 01,