TRANSLATION OF ADJECTIVES / Preklad anglických prídavných mien

KOLOKÁCIE PRÍDAVNÝCH MIEN

Krása ženy je mocná zbraň a náklady na takéto zbrojenie sú často vysoké. Napriek tomu neodporúčam, aby ste svoju milovanú Máriu oslovili my expensive Mary — rozhodne som za dear, hoci obidvoje prekladáme do SJ ako drahá (akurát v prvom prípade drahá pre peňaženku, v druhom drahá srdcu). Mohlo by Vás to totiž vyjsť naozaj draho! (Viete, že mužský po chorvátsky sa povie muška?)

Prídavné mená v AJ sú zvyčajne kolokované a nedajú sa prekladať doslova. Kolokácia je zaužívané slovné spojenie a ak ho obmeníme, vyznie rodenému hovorcovi neprirodzene. Po slovensky napr. povieme „pánske odevy„, a keby sa niekto dožadoval „mužských odevov„, zadivili by sme sa. Podobne po anglicky je správne fast train, nie quick train, prípadne quick meal, nie fast meal. Ďalšie príklady:

Môže sa stať, že v angličtine sa v niektorých spojeniach použijú rovnaké prídavné mená, ale pri preklade do slovenčiny použijeme kolokované (zaužívané) slovenské prídavné meno:

Slovenská štylistika nemá rada opakovanie slova, ak to nie je zámer. V SJ majú synonymá určitý významový odtieň a treba nájsť vždy to najvhodnejšie synonymum. Vhod príde synonymický slovník.

Pri preklade využijete knihu:

REKCIA PRÍDAVNÝCH MIEN

Čo si máte pod týmto predstaviť? Pozrite si tieto spojenia:

  • nebezpečný pre – dangerous for to
  • žiarlivý na – jealous on of
  • potrebný na – necessary for to
  • zaujímajúci sa o – interested for in

Anglické a slovenské predložky sa nezhodujú!

Pri preklade si vždy overte, aká predložka sa v danom jazyku spája s príslušným prídavným menom! Niekedy nás ten druhý jazyk pomýli. Sme ovplyvnení východiskovým textom (originálom) a do prekladu (cieľového textu) prenášame väzby, ktoré sú mu cudzie. A to je chyba.

PORADIE PRÍD. MIEN PRI PREKLADE DO ANGLIČTINY

Platia preň isté pravidlá, viď článok PORADIE ANGL. PRÍDAVNÝCH MIEN.

AKO PREKLADAŤ DVE ANGLICKÉ PODSTATNÉ MENÁ ZA SEBOU

Angličtina má sklon ku konverzii slovných druhov, čo znamená, že z postavenia slova vo vete zistíme, o aký slovný druh ide. Viac v článku Porovnanie angličtiny so slovenčinou pod hlavičkou Konverzia slovných druhov. Ak teda za sebou nasledujú dve slová, ktoré sa tvária ako podstatné mená, to prvé je zrejme v danom postavení vo funkcii prídavného mena, napr.

  • work contract – pracovná zmluva
  • house detective – domáci detektív
  • bird cage – vtáčia klietka

 » » »  Ďalšie články o anglických prídavných menách na DEEN English si vyfiltruj v rozbaľovacom zozname napravo, v kategórii A*Gramatika » Prídavné mená.