GENDER IN ENGLISH / Rod v angličtine

Prečo je v slovenčine bezpohlavná kniha  a dievča je to, hoci je ženského pohlavia?
Lebo slovenčina má nelogický gramatický rod a ten sa treba pracne naučiť s každým slovíčkom.

Angličania v tom majú so svojím prirodzeným rodom jasno:

  • osoba mužského pohlavia je he (male/masculine),
  • osoba ženského pohlavia je she (female/feminine),
  • všetko ostatné, životné (zvieratá) i neživotné (veci), je it.

Cvičenia: 01,

Pravda, nebola by to angličtina, keby aj tu neboli výnimky z pravidla:

  • zviera – ak poznáte pohlavie, môžete použiť he/she: Where is the dog? She is in the yard.
  • lode, autá, krajiny – stále viac sa však používa it.  I am sorry for the Titanic. She was a great ship.